UZALEŻNIENIE DZIECKA

Utożsamianie się z dzieckiem powoduje, że rodzice robią dla niego zbyt dużo. Prowadzi to do uzależnienia go, wychowywania na człowieka uległego, bez inicjatywy. Zjawisko uzależnienia dziecka przy odrabianiu lekcji rozpo­czyna się często już w najwcześniejszych klasach na skutek rad nauczycieli. Na jednej z pierwszych wywiadówek nau­czyciel uświadamia rodzicom, że ich dziecko pozostaje w tyle za innymi i wymagałoby pomocy przy odrabianiu lekcji. Dzieci bardzo szybko odkrywają, że jeśli nie zdążą czegoś zrobić w klasie, spokojnie mogą dokończy ć w domu, gdzie matka czy ojciec poświęcą im całkowitą uwagę i gdzie bez trudu uzyskają pomoc. Wobec tego zamiast zwiększać tempo pracy w szkole, coraz więcej przynoszą do domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *