RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ SKALI

Rodzice wypełniają całą skalę, niezależnie od płci dziecka, ale komputerowe obliczanie wyników jest różne dla chłop­ców i dziewcząt. Rzetelność i trafność tej skali została sprawdzona.AIM systematycznie stosuje się w naszej klinice. Szcze­gólnie skala jest przydatna w uświadomieniu rodzicom, jakie cechy i zachowania mające związek z motywacją osiągnięć przejawia ich dziecko.Jest również użyteczna w kontaktach z nauczycielami, ponieważ identyfikuje zarówno syndrom, jak i jego główne objawy. Dokładna analiza pozwoliła na wyodrębnienie 5 kategorii (podskal) cech i zachowań, które umożliwiają charakterystykę zjawiska. Są to: rywalizacja, odpowiedzia­lność, poczucie kontroli, komunikowanie oczekiwań, sza­cunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *